สังคมธุรกิจ » CAZ เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

CAZ เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

22 มกราคม 2019
877   0

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท นายซุง ซิก ฮอง (ที่ 4 จากขวา)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) และนางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ (ที่ 1จากขวา) กรรมการบริษัท บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CAZ      นายประพันธ์ เจริญประวัติ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย               นางปิยะภา จงเสถียร (ที่2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ (ที่ จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมสายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุนบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ร่วมพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” ของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) “CAZ” โดยมีราคา IPO ที่ 3.90  บาท ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย