สังคมธุรกิจ » “บลูเทค ซิตี้” ร่วมพลิกโฉมประเทศกับการสร้างนิคมฯ รองรับการผลิต “เรือไฟฟ้าต้นแบบ”

“บลูเทค ซิตี้” ร่วมพลิกโฉมประเทศกับการสร้างนิคมฯ รองรับการผลิต “เรือไฟฟ้าต้นแบบ”

13 กุมภาพันธ์ 2019
1016   0

“บลูเทค ซิตี้” หรือ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เตรียมพื้นที่รอ หลังบริษัทฯพันธมิตร ที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญ เปิดตัว “เรือไฟฟ้าต้นแบบ สัญชาติไทยแท้” ลำแรกของประเทศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ และเตรียมรองรับการก่อสร้างโรงงานด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อพัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมืองระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแห่งใหม่อีกด้วย

นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด (ผู้พัฒนาโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้) เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับเชิญจาก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA พันธมิตรคู่ค้าสำคัญ ให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวรับฟังข้อมูลในงานเปิดตัวเรือโดยสารไฟฟ้าที่ผลิตจากฝีมือคนไทยทั้งลำเป็นลำแรกของประเทศ ภายใต้ชื่องาน “Silent Sound of the River by E@” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และ นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 ผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นประธานเปิดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พันธมิตรทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของการจราจรทางน้ำแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและไร้มลพิษให้กับแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยเรือไฟฟ้าฝีมือคนไทย

นอกจากนี้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ยังมีแผนเตรียมสร้างฐานการผลิตและลงทุนสร้างโรงงานในเขตพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้อีกด้วย สำหรับโครงการการลงทุนครั้งนี้ จะเป็นการพลิกโฉมประเทศด้วยการปฏิวัติระบบคมนาคมขนส่งของไทย ให้เป็น Smart Transport แบบครบวงจร ด้วยกลไก แนวความคิด และการสร้างสรรค์ของคนไทย เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวทันนวัตกรรมการใช้พลังงานแห่งโลกยุคใหม่อีกด้วย “บลูเทค ซิตี้” เตรียมแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการก่อสร้างโรงงานใหม่ในเขตพื้นที่ของนิคมฯ เป็นการเตรียมยกระดับภาคอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเมืองระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และยังมีความพร้อมด้านข้อมูลในการให้ความเข้าใจในทุกภาคส่วน เพื่อเห็นทิศทางการพัฒนาโครงการ ดำเนินงานและเป้าหมายของบริษัทฯ จากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะนำเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้พัฒนาประเทศให้น่าอยู่ อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมไปจนถึงการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมประเทศไทย ในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการปฏิวัติให้เกิด Smart Transport แบบครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียโดยล่าสุดได้ร่วมกันออกแบบและสร้าง“เรือไฟฟ้าต้นแบบ สัญชาติไทยแท้ลำแรก” เตรียมเปิดตัวปลายปี 2562 ซึ่งออกแบบ พัฒนาและใช้ชิ้นส่วนการผลิตจากฝีมือคนไทย 100% และยังใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเที่ยม ไอออน จากบริษัทย่อยในกลุ่ม EA เป็นหลัก พร้อมมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า EA Anywhere รองรับกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑลและอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ


บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เป็นบริษัท ที่ผลิตแหล่งพลังงานทางเลือก และเป็นผู้นำด้านการผลิตแบตเตอรี่ลิเที่ยม ไอออน รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมี บริษัท พลังงานมหานคร จำกัดและบริษัทในเครือ EA ชูนวัตกรรมด้านพลังงานขั้นสูง ในการช่วยกันพัฒน