สังคมธุรกิจ » งานแห่งอนาคตด้านไฟฟ้าและพลังงาน IEEE PES GTD ASIA 2019

งานแห่งอนาคตด้านไฟฟ้าและพลังงาน IEEE PES GTD ASIA 2019

13 กุมภาพันธ์ 2019
1089   0

 งานแห่งอนาคตด้านไฟฟ้าและพลังงาน IEEE PES GTD ASIA 2019
ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562 ไบเทค บางนา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 62 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ TCEB แถลงข่าว กล่าวสนับสนุนการจัดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 โดยมีผู้นำองค์กรเข้าร่วม อาทิเช่น ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ Local Organizing Chair,IEEE PES GTD Asia 2019 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุการไฟฟ้านครหลวง นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล PTT นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ Country Managing Director, ABB Group (Thailand) นางปรียนาถ สุนทรวาทะ President,B Grimm Group และ Mr.Huang Zheng, Managing Director,Sinohydro (Thailand) Co.,Ltd. พร้อมสื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าร่วมงานแถลงข่าว จำนวนมาก IEEE Power & Energy Society – Thailand และ สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ได้รับความไว้วางใจจาก IEEE Power & Energy Society สำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรที่รวมองค์ความรู้และบุคคลากรด้านไฟฟ้าและพลังงานระดับโลกที่ก่อตั้งมานานกว่า 130 ปี

ให้ดำเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 หรืองาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นับเป็นโอกาสอันดีที่งานระดับโลกได้มาจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก และถือเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียเช่นกัน หลังจากที่ได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา IEEE PES GTD ASIA 2019 เป็นงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ โดยมีองค์ประกอบของงานหลัก ๆ ครอบคลุมเนื้อหาด้าน ระบบผลิตไฟฟ้า (Power Generation หรือ PG) ระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า (Transmission and Distribution หรือ T&D) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy หรือ RE) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิตอล เช่น เมืองอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูล รวมเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy” โดยมีจะนำเสนอทั้งในส่วนการประชุมเชิงวิชาการและส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงานยังเป็นเสมือนเวทีพบปะระหว่างผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานทุกรูปแบบ โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและพลังงานเข้าร่วมงานกว่า 400 คูหา และมีผู้เข้าร่วมการประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานกว่า 10,000 คน ในส่วนของการจัดงานสัมมนาวิชาการนั้น ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ออสเตรเลีย จีน และสิงคโปร์ เป็นต้น มาบรรยายในหลากหลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น Keynote Session Super Session

และ Panel Session ซึ่งมีมากกว่า 30 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานที่น่าใจ อาทิ แนวโน้มพลังงงานทางเลือกในอนาคต พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล ชีวภาพ ยานยนต์ไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล ตลอดจน IoTซึ่งเป็นอนาคตใหม่ของการก้าวข้ามขีดจำกัดในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น และในส่วนของการเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วที่สนใจ ตลอดจนผู้ซึ่งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องข้องในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้ง เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและพลังงาน เพื่อรักษาระดับคุณภาพและเป็นมาตรฐานตามหลักสากล โดยบทความที่ได้รับคัดเลือก จะได้นำเสนอบทความในเวทีการประชุมกลุ่มย่อยในการประชุมวิชาการ และได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการอีกด้วย นอกจากนี้ ในส่วนของการแสดงนิทรรศการ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ที่จะนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าและพลังงานของแต่ละหน่วยงานมาจัดแสดงที่บูธอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้รับประโยชน์สูงสุด อาทิ กลุ่มการไฟฟ้าหลักและหน่วยงานชั้นนำด้านพลังงานของประเทศไทย นำโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กลุ่มองค์กร ผู้ประกอบการ ชั้นนำระดับนานาชาติ นำโดย บริษัท เอบีบี จำกัด บริษัท ชิโนไฮโดร (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึง กลุ่มองค์กร ผู้ประกอบการ ชั้นนำระดับชาติ นำโดย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ โกลว์ กรุ้ป เป็นต้น โดยจะนำเสนอการไฟฟ้ายุคดิจิตอล เมืองอัจฉริยะ พลังงานทดแทน การผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพลังงานแห่งอนาคต รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม โซลูชั่นครบวงจรด้านไฟฟ้าและพลังงาน ตลอดจนการจัดการโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี การจัดงานครั้งนี้ IEEE PES GTD ASIA 2019 คาดหวังที่จะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านการวิจัย และนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าและพลังงาน ของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม