สังคมธุรกิจ » บีดีเอ็มเอสเปิดตัวคลินิกทันตกรรม ชูนวัตกรรมการรักษาด้วยดิจิทัล ศูนย์สุขภาพครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย

บีดีเอ็มเอสเปิดตัวคลินิกทันตกรรม ชูนวัตกรรมการรักษาด้วยดิจิทัล ศูนย์สุขภาพครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย

9 มีนาคม 2019
1634   0

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) ศูนย์สุขภาพครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย เปิดบ้านคลินิกทันตกรรมบีดับเบิลยูซี (BWC Dental Clinic)  ย้ำจุดยืนดิจิทัลคลินิก โชว์เทคโนโลยีวางแผนการรักษา  รวดเร็ว แม่นยำ ตอบโจทย์การมีสุขภาพช่องปากที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตที่ยืนยาว เผยสถิติประชากรอายุมากกว่า 65 ปีในเอเชียจำนวนถึง

23% สูญเสียฟันทั้งปากและมีแนวโน้มสูงมากขึ้นในอนาคต

23% ของประชากรในเอเชียสูญเสียฟันทั้งปากจาก ฟันผุ โรคเหงือก และมะเร็ง

ทพญ. วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร  ผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรมบีดับเบิลยูซี กล่าวถึงภาพรวมของปัญหาสุขภาพช่องปาก และความสำคัญของสุขภาวะช่องปากที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการมีสุขภาพดีระยะยาวว่า “จากข้อมูลทางวิชาการในปี ค.ศ. 2014 มีประชากรอายุมากกว่า 65 ปี ในเอเชีย 23% ที่สูญเสียฟันทั้งปากและคาดว่าจะสูงถึง 38% ในปี ค.ศ. 2050 โดยโรคในช่องปากที่ทำให้เกิดการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุ คือ ฟันผุ โรคปริทันต์ (การอักเสบของอวัยวะที่อยู่รอบตัวฟัน) ปากแห้ง และโรคมะเร็ง

ปัจจุบันจึงต้องมุ่งดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแบบองค์รวม เพื่อตอบสนองการมีฟันที่ใช้เคี้ยวอาหารอย่างมีคุณภาพแม้ในช่วงสูงวัย  ซึ่งหากเปรียบว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ รอยยิ้มก็คงเปรียบได้กับประตูสู่มิตรภาพและความสัมพันธ์ เพราะเราเชื่อว่าการมีรอยยิ้มที่สดใสนั้น จะมีพลังของความสุขและความมั่นใจแฝงอยู่ในนั้นเสมอ ดังนั้นการมีสุขภาพปากและฟันที่ดี จึงเป็นสิ่งสำคัญของการมีชีวิตที่ยาวนาน   และพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตที่มีความสุขตามคอนเซ็ปต์ของ BDMS Wellness Clinic คือ Live Longer, Healthier & Happier ดังนั้น คลินิกทันตกรรมบีดับเบิลยูซีนอกจากจะให้การรักษาที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวและการบริการแบบเฉพาะบุคคลเป็นสำคัญแล้ว ยังได้นำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การรักษาทางทันตกรรมเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพิ่มโอกาสในความสำเร็จของการรักษา และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ โดยปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ได้นำมาใช้กับการรักษาในทุกรูปแบบ”

นวัตกรรมออกแบบรอยยิ้มเฉพาะบุคคล “Digitally Assisted Smile Design”

ด้าน ทพญ. สุชาดา ก้องเกียรติกมล ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากเทียมและทันตกรรมประดิษฐ์ขากรรไกรและใบหน้า ได้กล่าวเสริมถึงเทคโนโลยีการออกแบบรอยยิ้ม “Digitally Assisted Smile Design” เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้เข้าใช้บริการมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาว่า “สิ่งหนึ่งที่หมอคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของการรักษาก็คือ การสื่อสาร ดังนั้นสำหรับหมอแล้ว ช่วงเวลาของการพูดคุยให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ปัญหาจึงเป็นช่วงเวลาที่หมอให้ความสำคัญมาก เพราะจะทำให้คนไข้กับหมอเห็นภาพและเข้าใจตรงกัน เทคโนโลยีออกแบบรอยยิ้ม จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คนไข้เห็นภาพและมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา เพราะการมีรอยยิ้มที่สวยงาม มีสุขภาพฟัน การเรียงตัว และรูปร่างของฟันที่ดีนั้น ยังช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ และดึงให้จุดที่ดีที่สุดในใบหน้าโดดเด่นออกมาได้”

สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ หัวใจสำคัญของดิจิทัลคลินิก

                ทพ. กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมตกแต่งกล่าวเสริมว่า “สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้ในการรักษานั้น จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจและวางแผนการรักษา อาทิ การตรวจช่องปากด้วย Intraoral Camera และ Intraoral Scanner ทำให้คนไข้เห็นปัญหาทุกจุดในช่องปากได้อย่างชัดเจน และเป็นการลดขั้นตอนการพิมพ์ปาก หรือ การเอกซเรย์ช่องปากแบบดิจิทัล (Digital Sensor) , Portable X-Ray Machine ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายและเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการรักษา และเครื่องเอกซเรย์ภายนอกช่องปาก Orthophos SL   สามารถเอกซเรยซ์ กระโหลกศรีษะ

และขากรรไกรแบบพาโนรามิก นอกจากจะเห็นโครงสร้างใบหน้าด้านหน้าและด้านข้างด้วยความคมชัดสูงสุดแล้ว พื้นที่เอกซเรย์ยังครอบคลุมไปยังพื้นที่ทางเดินหายใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้วินิจฉัยการตีบของทางเดินหายใจที่เป็นสาเหตุของการนอนกรนได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการรักษาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น เครื่อง Aquacare สำหรับปรับสภาพผิวฟันเพิ่มประสิทธิภาพการยึดติดของวัสดุอุด, เครื่อง Airflow สำหรับทำความสะอาดฟันและขจัดคราบ, สตูดิโอถ่ายภาพเพื่อวิเคราะห์รอยยิ้มส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังสามารถผลิตครอบฟันและวัสดุอุดฟันเซรามิกได้ใน 1 วัน ด้วยความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์เฉพาะทาง บุคลากร แลปทันตกรรมภายในคลินิก และระบบ CEREC Omnicam Chairside Digital Solution”

ทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง ประสบการณ์จากทั่วโลก

ทพญ. ผลิกา เหลืองเรืองรอง ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมเพื่อความงาม ได้กล่าวเสริมว่า “นอกจากความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ แล้ว คลินิกทันตกรรมบีดับเบิลยูซียังได้รวบรวมทีมแพทย์เฉพาะทางต่างสาขา เพื่อมุ่งสู่การเป็นคลินิกที่มีการบริการทางทันตกรรมที่ครบวงจร ได้แก่ ทันตแพทย์จัดฟัน ศัลยกรรมช่องปากและขากรรไกร โรคเหงือก รักษารากฟัน บูรณะฟันและความสวยงาม ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมวินิจฉัย รังสีวิทยา และทันตกรรมสำหรับเด็ก ที่ผ่านการฝึกอบรมในสถานบันชั้นนำจากต่างประเทศ ทั้งจาก สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ไต้หวัน สิงคโปร์ ซึ่งพร้อมสำหรับการให้บริการรักษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อเป็นก้าวแรกของการมีสุขภาพดีระยะยาว

BWC Dental Clinic เปิดบริการแล้วตั้งแต่วันนี้ บริเวณ ชั้น 6 BDMS Wellness Clinic ตั้งอยู่ที่ 2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02 826 9986