สังคมธุรกิจ » คุณลภัส พัฒน์ธนะโสภณ รองประธานกรรมการ Oneworld Group ได้เข้ารับรางวัล World Asean Award 2019 ประเภทผู้บริหารดีเด่น

คุณลภัส พัฒน์ธนะโสภณ รองประธานกรรมการ Oneworld Group ได้เข้ารับรางวัล World Asean Award 2019 ประเภทผู้บริหารดีเด่น

4 มิถุนายน 2019
1204   0

World Asean Award 2019 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้น ณ ห้อง คอนเวนชันฮอลล์ ศูนย์ประชุมใหญ่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา คุณลภัส พัฒน์ธนะโสภณ รองประธานกรรมการ Oneworld Group ได้เข้ารับรางวัลประเภทผู้บริหารดีเด่นขององค์กร ด้วยวิสัยผู้บริหารที่มีการวางแผนการตลาดดีเยี่ยม ทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ประกอปรกับคัดสรรคุณภาพของสินค้าเทรนด์สุขภาพที่เข้ากับยุคสมัย จึงไม่น่าแปลกใจ ที่จะคว้าถ้วยกิตติมศักดิ์สำหรับ CEO ในงาน Wold Asean Award 2019 ทั้งนี้คาดว่า Oneworld Group จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำลังบุกตลาดอาเซียนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น