ข่าวประชาสัมพันธ์ » เปิดกรณีศึกษา ชาร์ป ไทย นำร่องทำ DSRอีกไอเดีย CSR ในยุค New Normal

เปิดกรณีศึกษา ชาร์ป ไทย นำร่องทำ DSRอีกไอเดีย CSR ในยุค New Normal

24 กรกฎาคม 2020
712   0

ชาร์ป ไทย นำร่องทำ DSR – Digital Social Responsibility กิจกรรมเพื่อสังคมแบบดิจิทัล 100% ขานรับยุค New Normal เปิดพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะรอบด้าน จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนง   จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นขุมพลังสำคัญติดสปีดให้โลกดิจิทัลทวีบทบาทความสำคัญในชีวิตผู้คนมากขึ้น ทั้งการค้าขาย การขนส่ง การติดต่อสื่อสาร การทำงาน ตลอดจนการเรียนการสอน

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ต้องรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ทั้งในด้านธุรกิจ การตลาด หรือแม้แต่การดำเนินงานภายใน แต่สิ่งหนึ่งที่ ชาร์ป ไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญไม่น้อยไปกว่าด้านอื่นๆ นั่นคือการทำโครงการเพื่อสังคม หรือ CSR ที่ก็ต้องมีการปรับตัวรับมือกับความไม่แน่ไม่นอนของสถานการณ์ด้วยเช่นกันพลิกวิกฤตเป็นโอกาส


ที่ผ่านมา ชาร์ป ไทย ได้เดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะประเด็นฝุ่น PM 2.5 ที่สร้างผลกระทบต่อชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการในจังหวัดที่มีคุณภาพอากาศในระดับวิกฤตอย่างเชียงใหม่และกาญจนบุรี ด้วยการลงพื้นที่มอบเครื่องฟอกอากาศที่มีเทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของชาร์ป พร้อมทำกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ทั้งในโรงเรียนและมูลนิธิไปแล้วกว่า 25 แห่ง ทว่าการมาถึงของโควิด-19 ก็ทำให้ต้องชะลอโครงการในกลางปี 2563

ออกไปโดยปริยาย ทำให้แบรนด์ปรับการทำ CSR โดยอาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆให้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ทดแทนการลงทำกิจกรรมในพื้นที่จริง เปิดห้องเรียนสุขภาพ

คุณโรเบิร์ต อู๋ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด เผยว่า “ในฐานะที่ชาร์ปเป็นแบรนด์ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ที่สะท้อนผ่านทั้งแคมเปญซีเอสอาร์ การสื่อสาร และผลิตภัณฑ์ของชาร์ปมาโดยตลอด โจทย์สำคัญในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องเดิมที่ชาร์ปเชี่ยวชาญนั่นคือเรื่องสุขภาพ ซึ่งการที่คนเราจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นควรจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องตามหลักการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น  นี่จึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) มาสู่การทำ DSR (Digital Social Responsibility) ที่ดำเนินไปบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 100% ด้วยการเปิดห้องเรียนสุขภาพ Plasmacluster Health Classroom by

SHARP นำเสนอผ่านคอนเทนต์ซีรีส์ ที่มีทั้งวิดีโอและคอนเทนต์สำหรับการอ่าน รวบรวมเอาผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านมาร่วมให้ความรู้กับประชาชน 4 กลุ่ม ที่ชาร์ป ไทยได้วิเคราะห์แล้วว่าเป็นผู้ที่มีความต้องการการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกเล็ก กลุ่มพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกในวัยเรียน กลุ่มคนทำงานที่ต้อง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและวิถีชีวิต รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตวิถีใหม่ หรือที่เรียกว่า New Normal ผสานความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญ  การเปิดห้องเรียนสุขภาพครั้งนี้ ชาร์ป ไทย ได้ผสานความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ได้แก่ พญ.ณัฏฐา วรชาติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด พญ.เสาวภา
พรจินดารักษ์ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
จิตเวชศาสตร์ และ นพ.ชนาธิป ไชยเหล็ก แพทย์ผู้ทำงานด้านควบคุมและป้องกันโรค มาร่วมให้สาระความรู้ในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้งวิดีโอ ภาพและข้อความ ที่ผู้ชมแต่ละกลุ่มสามารถเลือกเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยหัวใจหลักคือการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง มีสาระที่ย่อยง่ายนำไปใช้ได้จริง ทั้งยังมีการให้เหตุผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และอิงหลักทางการแพทย์อย่างถูกต้อง นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมเสริม เช่น การจัดทำโปสเตอร์และภาพวาดระบายสีขั้นตอนการล้างมือ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดาวน์โหลดไปใช้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้กับลูกๆ การร่วมสนุกชิงรางวัลจากชาร์ป เป็นต้น
New Normal – Our Normal แม้ว่าโมเดล DSR จะเป็นไอเดียที่เพิ่งคลอดของชาร์ป ไทย แต่ก็ได้รับการตอบรับที่ดี สามารถขยับระยะทางระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคให้เข้ามาใกล้กันได้แม้ในช่วงเวลาที่ต้อง Social Distancing เหนือสิ่งอื่นใดคือการสะท้อนคุณค่าของแบรนด์ชาร์ปที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา


แน่นอนว่าวิกฤตครั้งนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่สิ่งที่ ชาร์ป ไทย ตระหนักเสมอมาคือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องทำอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องดำเนินไปบนข้อจำกัดของสถานการณ์ก็ตาม ทั้งหมดที่ชาร์ป ไทย ลงมือทำไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างพลาสม่าคลัสเตอร์ ที่มีอยู่ในเครื่องฟอกอากาศชาร์ป นอกจากจะช่วยสร้างอากาศสะอาด ดักจับฝุ่นละอองต่างๆแล้ว ยังช่วยยับยั้งเชื้อไวรัส เชื้อรา แบคทีเรียและสลายกลิ่นไม่พึงประสงค์ และกิจกรรม CSR ต่างๆที่ผ่านมา รวมทั้งกิจกรรม DSR ในครั้งนี้ ทุกอย่างล้วนเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะชาร์ป ไทยเชื่อว่าธุรกิจและสังคมจะจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ซึ่งชาร์ป ไทยจะเดินหน้าสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนผ่านธุรกิจและและทุกๆกิจกรรมของแบรนด์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ร่วมเรียนรู้ไปกับ ห้องเรียนสุขภาพ Plasmacluster Health Classroom by SHARP
ได้ที่แฟนเพจ SHARP Thai www.facebook.com/OfficialSharpThai