ข่าวประชาสัมพันธ์ » ยูบีเอ็ม เอเชีย ประกาศจัดงานแสดงวัตถุดิบและส่วนประกอบในการผลิตยา ซีพีเอชไอ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2019

ยูบีเอ็ม เอเชีย ประกาศจัดงานแสดงวัตถุดิบและส่วนประกอบในการผลิตยา ซีพีเอชไอ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2019

29 มิถุนายน 2018
1295   0

  (CPhI South East Asia 2019) ครั้งแรกในไทย ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยาของไทยให้ขึ้นแท่นผู้นำและเป็นเมดิคัลฮับของอาเซียน ตอบสนองความต้องการยาของไทยของ CLMV และปัจจัยบวกจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งในไทยและอาเซียน โดยเวทีเสวนาร่วมกับ 3 องค์กรด้านเภสัชฯ ระบุชัดว่าไทยมีศักยภาพด้านการผลิต

เภสัชกร รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิตติชัย นายกสมาคมเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ กล่าวว่า สถานการณ์ยาของไทยในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางบวก จากอัตราการเติบโตของตลาดยาที่มีตัวเลขประมาณ 15-25% และมีมูลค่าประมาณ 1.7 แสนล้านบาท โดยอุตสาหกรรมการผลิตยาของไทยยังคงเป็นการผลิตในขั้นตอนปลาย นั่นคือ ต้องพึ่งพาการนำเข้าส่วนผสมยาจากต่างประเทศที่ค่อนข้างผูกขาดตลาดยาของไทยมาอย่างยาวนาน อาทิ อินเดีย จีน ญี่ปุ่น ดังนั้น การสนับสนุนให้ผู้ผลิตยาของไทยใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตยาในประเทศ ไปจนถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตยาในไทยได้เจอกับเจ้าของผู้ผลิตวัตถุดิบและส่วนประกอบยารายใหม่ๆ จะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยาของไทยเกิดการพัฒนาและก้าวหน้ายิ่งขึ้น

“อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันของไทยยังมีโอกาสขยายตัวอีกมาก เพราะตลาดยาในประเทศยังถือว่ามีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีก จากแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันโอกาสสำคัญของผู้ผลิตยาของไทยคือตลาดส่งออกในอาเซียน โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศ CLMV เนื่องจากความไว้วางใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตยาของไทย แต่ถึงกระนั้น เราก็ควรให้การสนับสนุนด้านการผลิตกับผู้ผลิตยาในประเทศ เนื่องจากยังคงเป็นการพึ่งพาวัตถุดิบยาจากต่างประเทศ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติขึ้น เช่น เกิดสงคราม เกิดการคว่ำบาตร หรือเกิดโรคระบาด ที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบยา ปัจจัยเสี่ยงนี้ก็จะทำให้การผลิตยาของไทยต้องชะงัก จนยาขาดตลาดได้” เภสัชกร รศ.ดร.สินธุ์ชัย กล่าวเพิ่มเติม

ด้านนางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดงานแสดงวัตถุดิบและส่วนประกอบยา ซีพีเอชไอ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2019 (CPhI South East Asia 2019) ครั้งแรกในไทย กล่าวเสริมว่า “สืบเนื่องจากนโยบาย Medical Hub หรือ การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติ อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลที่เตรียมผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยการแพทย์และบริการทางสุขภาพของไทยที่ได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลก ประกอบกับศักยภาพของผู้ผลิตยาของไทยที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน เมื่อมีปัจจัยบวกอย่างการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยและอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการยาเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดการตัดสินใจที่จะจัดงานแสดงวัตถุดิบและส่วนประกอบยา ซีพีเอชไอ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2019 (CPhI South East Asia 2019) ขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย ซึ่งงานนี้ จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อยกระดับการผลิตยาของไทย ไปพร้อมๆ กับการสนับสนุนทางธุรกิจทั้งการนำเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบยา และการส่งออกยา โดยหวังว่าจะทำให้ไทยสามารถก้าวขึ้นเป็น Medical Hub หรือ การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติได้อย่างภาคภูมิ”

ซีพีเอชไอ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2019 (CPhI South East Asia 2019) หรือ งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมด้านวัตถุดิบและส่วนประกอบการผลิตยาสำหรับเภสัชอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 เพื่อรองรับความต้องการและการเติบโตของอุตสาหกรรมยาในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีการเติบโตทางการตลาดและมีศักยภาพสูง จากกลุ่มประชากรทั้งหมดกว่า 650 ล้านคนที่เข้าถึงด้านการดูแลสุขภาพที่พัฒนาขึ้นตามยุคสมัย นำไปสู่ความต้องการด้านยาที่เพิ่มขึ้นตาม อันก่อให้เกิดโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมเภสัชกรรมในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้