สังคมธุรกิจ » บริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) และบริษัท โทมัส ดีไซน์ จํากัด (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ในฐานะสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของ “Miss Herbal Thailand 2022”

บริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) และบริษัท โทมัส ดีไซน์ จํากัด (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ในฐานะสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของ “Miss Herbal Thailand 2022”

16 ธันวาคม 2021
1201   0

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ “สปอนเซอร์ Miss Herbal Thailand 2022”

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.  ณ บริษัท โทมัส ดีไซน์ จํากัด (Thomas Design Co., Ltd.)

บริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) และบริษัท โทมัส ดีไซน์ จํากัด (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ในฐานะสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของ “Miss Herbal Thailand 2022”

             เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 บริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) และบริษัท โทมัส ดีไซน์ จํากัด (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) ในฐานะสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของ “Miss Herbal Thailand 2022” โดยบริษัท โทมัส ดีไซน์ จำกัด ให้การสนับสนุนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Thomas EV Motorcycle จำนวน 1 คัน แก่ตัวแทนประชาสัมพันธ์ Ambassador Miss Herbal Thailand ในวันที่ 15 เดือนธันวาคม 2564  และในวันที่ 7 เดือนกรกฏาคม 2565 อีกเป็นจำนวน 5 คัน รวมมูลค่าจำนวนเงินทั้งสิ้นมากกว่า 300,000 บาท เพื่อเป็นรางวัลสนับสนุนการประกวด บริษัท โทมัส ดีไซน์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยรวมไปถึงการรักษ์โลกด้วยการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของประเทศไทย และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยให้กลับมาฟื้นฟูและรุ่งเรืองอีกครั้ง จึงสนับสนุนดำเนินงานการจัดการประกวด Miss Herbal Thailand 2022 รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจระหว่างกัน

             บริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Miss Herbal Thailand 2022 ร่วมกับ Miss Herbal World 2023 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเฟ้นหาสาวงามในประเทศไทย ฑูตสมุนไพร จาก77จังหวัด ที่พรั่งพร้อมทั้งความคิด สติปัญญา และจิตใจ ภายใต้แนวคิด “สมุนไพรทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย” ที่จะมาดำรงตำแหน่ง “Miss Herbal Thailand 2022”  มาเป็นตัวแทน เสริมสร้างภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ฯลฯ สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ การท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ และเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรทางการแพทย์ของประเทศไทยและทั่วโลก

             ทางบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับประโยชน์ด้านสุขภาพของสมุนไพรทางการแพทย์อุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศไทย เนื่องจากสมุนไพรนับเป็นผลิตผลจากธรรมชาติ เป็นทั้งอาหารและยาของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สมุนไพรไทยคงอยู่และใช้อย่างมีคุณค่าได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีแนวนโยบายสนับสนุนเรื่องการดูแลและรักษาสุขภาพ ลดการใช้ยาที่เป็นส่วนประกอบของสารเคมีซึ่งอาจจะทำให้มีผลข้างเคียงกับผู้ใช้ ดังนั้นการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาและบำรุงสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยสู่อุตสาหกรรมสมุนไพรโลกอีกด้วย