ท่องเที่ยว » กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว ไทยแลนด์ ทัวริซึ่ม ไดเรคทอรี่ (Thailand Tourism Directory) ท่องเที่ยวอย่างคุณภาพ ครบถ้วนเรื่องท่องเที่ยวทั่วไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว ไทยแลนด์ ทัวริซึ่ม ไดเรคทอรี่ (Thailand Tourism Directory) ท่องเที่ยวอย่างคุณภาพ ครบถ้วนเรื่องท่องเที่ยวทั่วไทย

2 มีนาคม 2018
1216   0

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ว่า ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำคือ ไทยแลนด์ ทัวริซึ่ม ไดเรคทอรี่ (Thailand Tourism Directory) ที่มุ่งสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย สำหรับทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติ เพราะเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นนี้ เป็นคู่มือส่งเสริมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ครบถ้วน และถูกต้อง มีการอัพเดทข้อมูลต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เป็นบิ๊กดาต้าในการท่องเที่ยว ที่ภาครัฐเป็นแกนกลางในการจัดทำโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมเว็บไซต์และดาวโหลดแอพพลิเคชั่น ไทยแลนด์ ทัวริซึ่ม ไดเรคทอรี่ เผยเป็นข้อมูลบิ๊กดาต้าทางการท่องเที่ยวที่ครบถ้วน มีแหล่งข้อมูลจากเจ้าของพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย ด้านปลัดท่องเที่ยวฯ “พงษ์ภาณุ” ขานรับนโยบายบิ๊กดาต้าของรัฐบาล จัดงานพบปะ Influencers ในสังคมออนไลน์ หวังเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลด้านท่องเที่ยวที่อัดแน่นที่สุด สู่เป้าหมายในทุกระดับ

 

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดตัวทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นใหม่ล่าสุ เป็นหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อโซเชียลที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำและรับรองถึง 3 ระดับ มีข้อมูลท่องเที่ยวไทยอัดแน่นที่สุดผ่านทาง แอพพลิเคชั่นมือถือ Thailand Tourism Directory และ เว็บไซต์  https://www.thailandtourismdirectory.go.th  มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ซึ่งเป็นครั้งแรกของการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลางในการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง อ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ  โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือใน

การจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จากเจ้าของข้อมูลในพื้นที่ ชุมชนท้องถิ่นทั่วทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีกลไกของศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ทั้งในส่วนกลางและส่วนจังหวัด ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ก่อนที่จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandtourismdirectory.go.th และ Mobile Application  การจัดทำถึง 3 ภาษาคือ ไทย จีน และอังกฤษ ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว ทั้งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม สถานที่ เส้นทางการเข้าถึง กิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงรายละเอียดโรงแรมที่พักที่มีมาตรฐาน ได้รับการอนุญาติอย่างถูกต้อง โดยข้อมูลเหล่านี้มีการเพิ่มเติม อัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง คือชุมชนใน 77 จังหวัดทั่วไทย โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องจากศูนย์ปฎิบัติการดิจิทัล ทัวริซึ่ม ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ และดาวโหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวมาใช้ประโยชน์
และฝากเผยแพร่ต่อไปยังพี่น้องเพื่อนฝูงหรือเพื่อนชาวต่างชาติ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทย

โดยในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เจ้าของข้อมูลในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ (National Tourism Centralized Database for Services) รวมเป็นจำนวนข้อมูลที่มีมากกว่า 3,000 รายการ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ภายในเว็บไซต์ได้มีการกำหนดตราสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบดังนี้

ตราสัญลักษณ์ “Official” หมายถึง ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับการตรวจสอบทางทะเบียนจากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย

ตราสัญลักษณ์ “Verified” หมายถึง ข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานรัฐ ผู้ดูแลข้อมูลโดยตรงในพื้นที่

ตราสัญลักษณ์ “Standard” หมายถึง มาตรฐานการรับรองต่างๆ ในด้านการท่องเที่ยว ที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้ เพื่อยืนยันความมีมาตรฐานด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ณ ปัจจุบัน

Thailand Tourism Directory ยังมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยว ได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายของการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีมากขึ้นกว่าเดิม นับเป็นการกระจายโอกาส กระจายรายได้ ไปยังชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

วันนี้ Thailand Tourism Directory พร้อมให้บริการแล้วทั้งบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือ โดยสามารถใช้งานได้ถึง 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน พร้อมมีระบบรับแจ้งแก้ไขข้อมูล (Change Report) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ ร่วมกันแจ้งปรับปรุงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด

นอกจากนี้นายพงษ์ภาณุ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับก้าวต่อไปของโครงการ Digital Tourism อีกว่า Thailand Tourism Directory เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Digital Tourism Platform ภายใต้การบริหารงานของโครงการ Digital Tourism ซึ่งระบบนี้เป็น Platform กลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ที่มีหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลดิจิทัลใน Platformนี้ เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึง ทุกคนมีสิทธิ์เป็นผู้สร้างและปรับปรุงข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวนี้ ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องได้ (ALL User Generated Contents) เช่น การสร้างเรื่องราวด้านการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว การรีวิวประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น

รวมถึงเจ้าของข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว เจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยว เจ้าของที่พัก เจ้าของร้านอาหาร เจ้าของสินค้าในชุมชน เจ้าของบริการด้านสุขภาพ ก็สามารถที่จะนำเข้าข้อมูลบันทึกเข้าในระบบ Platform กลางของประเทศได้ด้วยตนเอง และเมื่อข้อมูลดิจิทัลนั้น ผ่านกลไกการตรวจสอบของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว ก็จะถูกนำไปเผยแพร่อย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ www.thailandtourismdirectory.go.th

จะเห็นได้ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล คือระบบ Platform ดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่า ข้อมูลดิจิทัลใน Platform/Directory นี้ ต่อไปจะเกิดขึ้นจากทุกคน และ Digital Tourism Platform จะเป็น Platform ของมวลชน ข้อมูลดิจิทัลจะเป็นสมบัติของชาติ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับแนวนโยบาย Big Data ของรัฐบาล

โดยในวันที่ 2 มีนาคม 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวได้จัดงานพบปะ Influencer ในโลกออนไลน์ โดยเชิญเหล่า Social Media Influencers ที่มีผู้ติดตามหรือ Followers เป็นจำนวนมากทั้งในบล็อก ,Facebook Fanpage , ทวิตเตอร์ , อินสตาแกรม,เว็บไซต์ ฯลฯ เข้าร่วมในการเปิดตัวเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นไทยแลนด์ ทัวริซึ่ม ไดเรคทอรี่ ที่โรงแรมระวีกัลยา กรุงเทพ โดยได้รับความสนใจจากเหล่า Influencers เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากภายใต้ Theme แชร์เว็บไซต์-แอพฯไทยแลนด์ ทัวริซึ่ม ไดเรคทอรี่ สนั่นโลกโซเชี่ยล

#Thailandtourismdirectory #ไทยแลนด์ทัวริซึ่มไดเรคทอรี่ # DigitalTourism # Thailandtourismdirectoryสนั่นโลกโซเชี่ยล #Thailandtourismdirectoryดังทะลุขอบฟ้า